loader image
 

O Fundacji

Ideą Fundacji jest w szczególności wspieranie rozwoju intelektualnego, fizycznego oraz społecznego dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, doświadczeń, udziału w kulturze oraz do budowania społeczności. Wszystko po to, by w pełni przygotować dzieci i młodzież do korzystania z ich własnego potencjału. Współpracujemy także z różnymi organizacjami społecznymi, pomagamy im realizować wartościowe projekty o charakterze edukacyjnym.

Fundacja Perspektywa została zarejestrowana w KRS z dniem 05.01.2018r. pod nr. Dane KRS: FUNDACJA PERSPEKTYWA

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

Prezes Fundacji – Ewa Wilińska

Wiceprezes – Anna Siwek

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Marta Galewska, Marcin Galewski, Katarzyna Cieślak.

Dział graficzny: Magdalena Siwek

Organem nadzorującym jest Minister Edukacji Narodowej.

DANE DO PRZELEWU LUB WPŁATY

FUNDACJA PERSPEKTYWA
ul. Krasińskiego 59 m 14
01-755 Warszawa

mBank S.A. nr konta
14 1140 2004 0000 3602 7736 2490

KRS: 0000712354

POTRZEBUJESZ POMOCY? WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Fundacja Perspektywa uprzejmie prosi o wypełnienie formularzy przez rodziców lub dorosłych chorych, lub ich prawnych opiekunów dotyczących zapotrzebowania. Formularze znajdują się w spisie dokumentów, które należy przesłać na adres Fundacji.


Spis wymaganych dokumentów ►

Don`t copy text!